Assoc. Prof. PhD Ionuț-Cristian TOPALĂ – Topics for doctoral school admission

Generation of low temperature plasmas.

Low temperature plasma diagnosis and plasma parameters: electrical quantities, optical and spectral methods, mass spectrometry.

Hybrid orbitals, chemical bonds and the structure of simple molecules.

Spectroscopic methods (UV-VIS, FTIR and RAMAN) for materials characterization.

Carbon-based materials: plasma-assisted synthesis, characterization and applications.

 

References:

Popa, L. Sîrghi, Bazele fizicii plasmei, Ed. Univ. Al. I. Cuza, Iași, 2000.

I. Popescu, I. Iova, E. Toader, Fizica plasmei și aplicații, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1981.

Borcia, Fizica atomului şi moleculei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2014.

Demtröder, Atoms, Molecules and Photons. An Introduction to Atomic, Molecular and Quantum-Physics, Springer, 2010.

Mihaela Aluaş, Simion Simon, ed. Metode experimentale avansate pentru studiul şi analiza bio-nanosistemelor, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca 2012.

Fridman, Plasma Chemistry, Cambridge University Press, 2008.

J.M. Hollas, Modern Spectroscopy, John Wiley&Sons, 2004.