Centrul de cercetări avansate în fizica plasmei din Iași – IPARC

Coordonator

Membri permanenți

Colaboratori din cadrul Institutului de Cercetări Interdisciplinare – ICI UAIC

 • C.S.II Dr. Vasile TIRON
 • C.S.III Dr. Ilarion MIHĂILĂ
 • C.S.III Dr. Marius DOBROMIR

Doctoranzi

 • Drd. Alexandra BEȘLEAGĂ
 • Drd. Adina DASCĂLU
 • Drd. Veronica CHIRIAC
 • Drd. Cristina GERBER
 • Drd. Crenguţa BACAOANU
 • Drd. Sabina TEODOROFF-ONESIM
 • Drd. Gabriela ȚIFUI
 • Drd. Emma BÎRLEANU
 • Drd. Iustina HATESCU
 • Drd. Roxana CIOBANU
 • Drd. Mădălina ALBU
 • Drd. Bianca TATARCAN

Membri onorifici

 • Prof. Dr. Gheorghe POPA (conducător doctorat)
 • Prof. Dr. Nicoleta DUMITRAȘCU (conducător doctorat)
 • Prof. Dr. Dumitru LUCA (conducător doctorat)
 • Conf. Dr. Dumitru ALEXANDROAEI
 • Lect. Dr. Viorel ANIȚA
 • Lect. Dr. Sorin TALAȘMAN

Pagina web: http://www.plasma.uaic.ro