Condiții de admitere și taxe la master 2023

 • Condiţiile de admitere
  • Pentru programele cu predare în limba engleză
   • Media de admitere:
    • 60% Media examenului de licenţă;
    • 40% Nota la interviu, în limba de predare a programului.

    Criteriile de departajare pentru candidatii cu aceeasi medie: media anilor de studii.

  • Pentru programele cu predare în limba română
   • Media de admitere:
    • 60% Media examenului de licenţă;
    • 40% Nota la prezentarea CV şi a scrisorii de intenţie / motivaţie.

    Criteriile de departajare pentru candidatii cu aceeasi medie: media anilor de studii.

 • Taxă de înscriere
  • 150 lei / domeniu
   Plata taxei se poate efectua la BRD. În acest caz specificați urmatoarele informații:

   • Cod IBAN: RO68 BRDE 240 SV 895 344 524 00;
   • Cod taxă școlarizare: 28 (Taxă admitere);
   • Cod formă învătământ: 03 (Master zi);
   • Cod Facultatea de Fizică: 2407.

   

 • Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2023 – 2024:
  • 3.000 lei