Examenul de disertație – sesiunea IUNIE-IULIE 2022

Rezultatele examenelor de disertație

Specializarea Metode fizice aplicate în kinetoterapie și recuperare medicală

Specializările Biofizică și fizică medicală  și Fizica pentru tehnologii avansate (în lb.engleză)

Specializarea  Fizică aplicată în tehnologiile informației și comunicații

 

Lista absolvenților care au dreptul să se prezinte la susținerea examenului de  DISERTAȚIE în sesiunea iunie-iulie 2022

Perioada de înscriere la examenul de disertație:

 • 14-17 iunie 2022 (sub rezerva dobândirii calității de absolvent), online

Susţinerea examenului de disertație:

 • 28-30 iunie 2022, on-site

Pași de parcurs pentru înscrierea la examenul de disertaţie:

 • etapa 1:
  în perioada 14-17 iunie 2022, candidatul va trimite următoarele documente (într-un singur mesaj) la adresa de e-mail luca@uaic.ro:

  1. cererea de înscriere semnată cu albastru și scanată;
  2. certificat de naștere scanat;
  3. carte de identitate scanată;
  4. diploma de licenţă + suplimentul la diplomă pentru cei care nu le-au depus încă la secretariatul facultăţii;
  5. declarația coordonatorului lucrării de disertaţie care atestă faptul că lucrarea este în analiză și va fi predată înainte de începerea examenului (format liber);
  6. chitanţa de plată a taxei (200 lei) în cazul repetării examenului.
 • etapa 2:
  coordonatorul trimite două documente pe adresa secretarului de comisie, cu cel puțin două zile înainte de data programată pentru susținere, folosind fisiere.uaic.ro:

  1. referatul de apreciere (care conține și informații asupra procentului de similitudini, din platforma Turnitin);
  2. lucrarea de disertaţie care conține și declarația privind autenticitatea semnată de candidat și coordonator, în format pdf .

Formulare disertație

Declarație privind autenticitatea conținutului lucrării de disertație

Regulament privind organizarea și desfășurarea Examenelor de Licență/Diplomă, Disertație și Absolvire (Sesiunile: Iunie-Iulie 2022, Septembrie 2022 si Februarie 2023)