Actele necesare la master iulie 2020 – Extensiunea Bălți

Pentru admiterea online

 • Pentru admiterea online

  Copii scanate după:

  • Copie scanată/fotografie după Buletinul/Cartea/actul de identitate, inclusiv Anexa cu dovada domiciliului;
  • Copie scanată/fotografie după certificatul de naștere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
  • Copie scanată/fotografie după pașaport (cel puțin paginile necesare verificării datelor de identitate, cetățeniei și domiciliului), valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul;
  • Copie scanată/fotografie după certificatul de căsătorie, după caz, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
  • Copie scanată/fotografie a Diplomei de Bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru anul absolvirii anul curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal (tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională);
  • Copii scanate/fotografii ale foilor matricole pentru studiile liceale absolvite (traduse în limba română sau într-o limbă de circulație internațională);
  • Copie scanată/fotografie diplomei de licență sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru anul absolvirii anul curent) tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
  • Copii scanate/fotografii ale suplimentului la diplomă/foilor matricole pentru studiile de licență absolvite traduse în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
  • Adeverința medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este sau nu în evidență cu boli cronice și care sunt acestea dacă este cazul);
  • 3 fotografii 2 x 2,5 cm (se aduc în momentul confirmării locului prin depunerea dosarului);
  • alte documente solicitate de facultate, după caz

  În cazul admiterii online, actele originale vor fi aduse la confirmarea locului, împreună cu 3 fotografii și un dosar plic!

În cazul admiterii online, actele originale vor fi aduse la confirmarea locului, împreună cu 2 fotografii și un dosar plic!