Examene la studii de licență și master – Extensiunea Bălți

Măriri

Studenții care doresc să fie reevaluați în vederea măririi notei vor scrie o cerere în acest sens (prevedere expresă a Regulamentelor de studii). Cererea, care poate fi scrisă și de mână, după datare și semnare, va fi scanată / fotografiată și trimisă pe adresa fizica@uaic.ro și cadrului didactic în perioada 1 – 4 februarie 2021.

Restanțe

Studenții care au restanțe din ani anteriori vor putea susține examenele doar dacă:

Studenții care au restanțe din anul curent și au susținut un examen cel mult o dată și nu l-au promovat nu vor plăti taxă de reexaminare (Art.50. Orice student beneficiază, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, de posibilitatea de a se prezenta, în mod gratuit, la două evaluări finale (inclusiv la colocviile de practică) pentru fiecare disciplină studiată pe parcursul anului universitar conform planului de învățământ din anul universitar în care s-a înscris.)

Cererea de reexaminare se trimite pe adresa fizica@uaic.ro și cadrului didactic în perioada 1 – 4 februarie 2021.