Informații privind Programele postdoctorale de cercetare avansată organizate în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași (2022-2024) – Școala doctorală de Fizică

Temele de cercetare si mentorii

 

ANUNȚ

Proiectele de cercetare postdoctorală vor fi sustinute în data de 28.09.2022, începând cu ora 13:45, în Lab. de Autoorganizare.

 

Componenta comisiei de evaluare și a comisiei de contestații

Rezultatele concursului de admitere

Regulament privind organizarea programelor postdoctorale de cercetare avansare
Metodologie privind organizarea admiterii la programe postdoctorale de cercetare

 

Informații privind finalizarea Programelor postdoctorale de cercetare avansată organizate în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași (2022 – 2024) – Școala doctorală de Fizică

 

Lista cercetatorilor postdoc care finalizeaza Programul postdoctoral de cercetare avansată:

 

Componenta comisiei de evaluare și a comisiei de contestații:

  • Comisia de evaluare:
    • Presedinte
    • Membri

 

 

Sustinerea lucrării finale din cadrul Programului postdoctoral de cercetare avansată va avea loc în fața comisiei de evaluare joi, 28.03.2024, începând cu ora 12.00 în Laboratorul de Optică.

 

Rezultatele la sustinerea lucrării finale a programului postdoctoral de cercetare avansată 28.03.2024.

Metodologia privind finalizarea studiilor postdoctorale de cercetare avansata organizate în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași (2024)