Mobilități de predare în cadrul Programului Erasmus+ KA131-HED (statele membre UE, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Macedonia de Nord, Serbia și Turcia)

Mobilități de predare în cadrul Programului Erasmus+ KA131-HED (statele membre UE, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Macedonia de Nord, Serbia și Turcia) pentru semestrul al II-lea al anului academic 2023-2024

 

1) Anunț;

2) Teaching mobility agreement și Teaching and training mobility agreement  (formulare actualizate)

Centralizator acorduri Erasmus+ KA103 + KA131 – in curs de actualizare.xlsx – Foi de calcul Google

Centralizator Acorduri Erasmus KA131-HED-Fizica (pdf)

 

Procesul de selecție va fi unul continuu, până la epuizarea locurilor alocate (în număr de 4).

Dosarul de candidatură trebuie să includă CV-ul candidatului, teaching mobility agreement-ul completat cu obiectivele și activitățile planificate, invitația / document de accept / teaching agreement (cu perioada mobilității) semnat de instituția parteneră și adeverința de salariat.

Un cadru didactic poate beneficia de maximum 2 (două) mobilitati de predare pe an academic cele 2 mobilități nu se pot desfășura în perioade consecutive).

Nu se acceptă schimbări de destinație ulterior selecției.

Personalul didactic selectat deja pentru o mobilitate de predare devine eligibil pentru o nouă selecție după efectuarea mobilității / demararea formalităților de deplasare pentru acea mobilitate.

Grantul individual total pentru mobilități de predare Erasmus+ se va calcula cumulativ, astfel:

1. sprijin financiar pentru cheltuielile de transport;

2. sprijin financiar pentru cheltuielile de subzistenţă aferente a maximum 2 zile de călătorie;

3. sprijin financiar pentru cheltuielile de subzistenţă aferente a maximum 5 zile de mobilitate.

Numărul de zile finanţate va fi de maximum 7 (5 zile de mobilitate și 2 zile de călătorie).

Termenul limită de desfășurare a mobilităților este 30 septembrie 2024.

 

Pentru pentru întrebări/informații va puteti adresa:

– doamnei Olivia Pricop, de la Compartimentul Erasmus+, Serviciul Relații Internaționale al UAIC, tel: 0232201021

– domnului prof. univ. dr. habil. Liviu Leontie.