Numărul de locuri la master septembrie 2023

 

Domeniul de master Specializarea/Programul de studii universitare de master Limba de predare Forma de învățământ Număr credite Număr locuri
Români, UE, SEE Români de pretutindeni
Buget Taxă Buget Taxă
Fizică Fizică pentru tehnologii avansate Engleză IF 120 1 15 5
Biofizică și fizică medicală Engleză IF 120 15 5
Fizică medicală aplicată Română IF 120 15 5
Metode fizice aplicate în kinetoterapie și recuparere medicală Română IF 120 1 (etnici romi) 30 5
Optică și optometrie Română IF 120 1 (Candidați cu cerințe educaționale speciale/dizabilități) 25 5
Fizică aplicată în tehnologiile informației și comunicații (Bălți) Română IF 120 16