Constantin Mihul (1897-1986)

constantin-mihul

S-a născut pe 18 decembrie 1897, în Basarabia în localitatea Ciac-Maidan, Tighina. A urmat școala primară în satul natal (1903-1907) iar în 1907 se înscrie la „Școala Spirituală“ din Chișinău, unde urmează o clasă pregătitoare și patru clase normale. În perioada 1913-1918 urmează „Seminarul Teologic“ din Chișinău. În anul 1918 devine student la Facultatea de Științe (secția Fizico-Chimice) a Universității din Iași. În 1921 susține cu succes examenul de licență, fiind numit (la 1 octombrie 1921) asistent la Facultatea de Științe a Universității ieșene.

În perioada 1924-1928 este trimis la Universitatea din Nancy (Franța) pentru studii de doctorat, obținând titlul de doctor în fizică (sub îndrumarea profesorului F. Croze), în anul 1928.

În anul 1931 este avansat conferențiar, iar din 1941 este numit profesor titular, până în 1968, când devine profesor consultant. În activitatea de cercetare științifică se remarcă prin inițierea și dezvoltarea unor domenii noi (spectroscopie și fizica plasmei) la Universitatea din Iași.

În teza de doctorat aduce contribuții originale valoroase la clasificarea liniilor spectrului OII și OIII. Aduce contribuții importante la elucidarea, prin metode spectroscopice, a compoziției chimice a benzinelor reprezentative din petrolurile românești. Aceste studii au fost utilizate pentru construirea unor instalații folosite la rafinarea petrolului. De asemenea, a efectuat studii sistematice referitoare la spectroscopia stării condensate, propagarea radiațiilor electromagnetice în medii cu parametri optici variabili. A publicat, în reviste de specialitate de prestigiu, peste 70 lucrări și a participat cu lucrări, la numeroase manifestări științifice internaționale (Rusia, Olanda, Germania, s.a.).

A publicat pentru studenți cursurile: Mecanică fizică și cuantică, Optică, Optică Geometrică. Sub îndrumarea sa au susținut tezele de doctorat 22 tineri fizicieni.

A fost primul decan al Facultății de Fizică în perioada 1962-1967, prorector al Universității „Al.I.Cuza“ și o perioadă îndelungată șef de catedră. S-a stins din viață pe 6 august 1986 la Iași.