Ilie Bursuc (1923-2002)

ilie-bursuc

S-a născut pe 30 iulie 1923 la Cristești, Botoșani. A urmat cursurile gimnaziale și liceale la Liceul „Anastasie Bașotă“, Pomârla, Botoșani (promoția 1942). Licențiat al secției Fizică-Chimie a Facultății de Științe de la Universitatea „Al. I. Cuza“ din Iași (1948), este numit profesor la Liceul „Grigore Ghica Vodă“ din Dorohoi.

Asistent universitar la Institutul Politehnic „Gh. Asachi“ din Iași (1950), lector la Facultatea de Matematică și Fizică a Universității „Al. I. Cuza“ din Iași (1951), conferențiar (1961) și apoi profesor consultant (1993) la Facultatea de Fizică, a desfășurat o activitate științifică prestigioasă în domeniul fizicii stării solide. Obține titlul de doctor în Științe fizico-chimice (1958) sub conducerea academicianului Ștefan Procopiu.

A publicat peste 80 de lucrări științifice în reviste prestigioase din țară și străinătate, aducând contribuții recunoscute în domenii moderne de cercetare: efectul Procopiu, magnetismul straturilor subțiri, materiale magnetice avansate. Este autorul unui număr de 4 monografii și 3 cursuri universitare cum ar fi: „Pături subțiri feromagnetice“ (1969), „Solidul. Fenomene. Teorie. Aplicații“ (1976), „Suprafețe Fermi“ (1979). A participat cu lucrări, la prestigioase manifestări științifice (Gottingen, Dijon, Grenoble, Kyoto, Praga etc.).

În calitate de conducător de doctorat a îndrumat tezele a peste 30 de tineri fizicieni. S-a implicat cu dăruire și competență în activitatea academică, în calitate de șef de catedră, membru în Consiliul Facultății și în Senatul Universității. A fost apreciat și iubit de studenți.

S-a stins din viață pe 28 martie 2002 la Iași.