Ioan Gottlieb (1929-2011)

ioan-gottlieb

Profesorul Ioan Gottlieb s-a născut pe 21 ianuarie 1929, la Baia-Mare. După absolvirea Facultății de Matematică și Fizică, secția Matematică, Universitatea Bolyai din Cluj, în 1951, se dedică fizicii teoretice, domeniu în care iși susține și Teza de Doctorat, la Universitatea „Al. I. Cuza“ Iași, în 1962, sub conducerea regretatului profesor Teofil T. Vescan.

Tot în anul 1962, se căsătorește cu doamna Cleopatra Mociuțchi, cadru didactic al Facultății de Fizică din Iași. Aceasta îi va fi partener de viață și colaborator în domeniul gravitației și teoriei relativității generale. Profesorul Ioan Gottlieb își începe cariera didactică, încă din perioada studenției, la Universitatea Bolyai din Cluj, unde este admis ca preparator, în 1949, devenind apoi, în 1951, asistent.

Din anul 1953, se stabilește la Iași, devenind cadru didactic al Universității „Al. I. Cuza“, unde parcurge treptele de: asistent, lector, conferențiar și profesor, din 1972. Ca o recunoaștere a meritelor sale deosebite, atât pe plan științific cât și ca dascăl, Universitatea „Al. I. Cuza“ Iași i-a conferit, în 2004, titlul de Profesor Emeritus. Inițiator și conducător al școlii ieșene moderne de fizică teoretică, Șef de Catedră în perioadele 1964-1971 și 1990-1999, Conducător de Doctorat din 1971, profesorul Gottlieb a fost apropiat de colaboratorii săi și de studenți, dovedind reale calități didactice, dublate de o mare generozitate sufletească. Mulți dintre discipolii lui s-au format ca specialiști în diverse domenii de vârf ale științei contemporane devenind, ei înșiși, cercetători recunoscuți pe plan internațional.

În decursul celor 60 de ani de activitate didactică, prof. Ioan Gottlieb a predat discipline importante de fizică teoretică, precum: Mecanică cuantică, Electrodinamică și teoria relativității, Termodinamică și fizică statistică, Teoria cuantică a câmpului, Teoria cuantică a corpului solid, Astronomie, Metode matematice ale fizicii teoretice, Ecuații diferențiale neliniare ale fizicii teoretice, Probleme filozofice ale fizicii etc.. A inițiat direcții moderne de cercetare pentru doctoranzi, precum și pentru primele secții de masterat care au funcționat la Facultatea de Fizică, dupa 1990.

Și activitatea științifică a fost deosebit de bogată, fiind concretizată în 15 monografii și peste 130 de lucrări publicate în reviste științifice de prestigiu din țară și străinătate, în domeniile: Gravitație și relativitate generală, Geometrie diferențială, Fizică cuantică, Istoria și filozofia științei, fiind unanim recunoscut pe plan internațional pentru: fundamentarea și dezvoltarea integralei tensoriale Moor, tratarea relativist completă a câmpurilor gravifice uniforme și a configurațiilor geometro-dinamice speciale și pentru aplicații ale structurilor spațio-temporale Cantoriene. Interesul permanent asupra înțelegerii naturii, de la constituienții săi universali și până la scară cosmică, l-a determinat pe profesor să utilizeze formalisme abstracte, dezvoltând domenii ale fizicii teoretice aflate la frontiera dintre Relativitatea generală și Fizica particulelor elementare. În fizica cuantică, s-a preocupat permanent de dezvoltarea acelor subiecte de natură fundamentală care prezintă un bun potențial de a oferi rezultate originale, cu impact asupra înțelegerii concrete a fizicii micro-cosmosului și a principalelor interacțiuni din natură.

Profesorul Gottlieb este membru al multor academii și societăți științifice: European Academy for Sciences and Arts, The New York Academy of Sciences, American Mathematical Society, International Society on General Relativity and Gravitation, Committee on Space Research (COSPAR), Societatea de Științe Matematice și Fizice, Societatea de Științe Fizice și Chimice, Societatea de Matematică Janos Bolyai (Ungaria), Membru fondator al Societății Române de Gravitație și Relativitate Generală, (pe care a inițiat-o, devenind și primul ei președinte).

A organizat numeroase manifestări științifice, care au adunat personalități recunoscute în diferite domenii ale fizicii teoretice, având relații îndelungate cu personalități de seamă precum: J. Ehlers, E. Schmutzer, D. Kramer, G. Neugebauer, T. Karade, M. Chaichian, V. Melnikov.

Profesorul Ioan Gottlieb s-a stins din viață pe 2 septembrie 2011.