Theodor V. Ionescu (1899-1988)

S-a născut pe 8 februarie 1899 la Dorohoi. Licențiat al Facultății de Științe a Universității „Al. I. Cuza“, susține în 1923 prima teză de doctorat în fizică la Iași, sub îndrumarea profesorului Petre Bogdan. În anul 1925 este numit profesor la Catedra de Fizică Moleculară, Acustică și Optică a Facultății de Științe.

Sub conducerea profesorului Ionescu, împreună cu profesorul Mihul, au fost întreprinse primele studii în domeniul fizicii gazelor ionizate din România, studii ce au constituit bazele unui domeniu de mare actualitate la Facultatea de Fizică din Iași – fizica plasmei.

Încă de la începuturile activității de cercetare a avut realizări științifice remarcabile. Astfel, în 1925 a inventat un microfon bazat pe curenți termoionici (curenți emiși de corpurile încălzite) și un modulator de lumină, folosind fenomenul de interferență. În anul 1935 a inventat o versiune a magnetronului (înaintea celor din Anglia), iar în anul 1936 obține un brevet de invenție pentru imagini în relief în cinematografie și televiziune.

Transferat la Universitatea din București, profesorul Ionescu a contribuit la fondarea „Catedrei de Electricitate și Magnetism“, devenită mai târziu Facultatea de Fizică. În 1946, la București, împreună cu profesorul V. Mihu a construit o instalație cu care s-a obținut prima „emisie stimulată“ de tip MASER, un precursor al MASER-ului inventat în 1954.

Amintim aici încă două dintre realizările științifice remarcabile ale profesorului Ionescu: studiul frecvențelor de rezonanță ale ionilor moleculari de hidrogen și oxigen, precum și studii asupra oscilațiilor rezonante la frecvențe radio și microunde în plasme fierbinți, cu posibilități de realizare în fuziunea termonucleară. Lucrările au fost prezentate la Paris de către Acad. Louis Neel, laureat al Premiului Nobel în Fizică și publicate în revista C. R. Acad. Sci, Paris (1970).

Profesorul Ionescu a fost membru al Academiei Române și a condus peste 30 de doctoranzi.

S-a stins din viață pe 6 noiembrie 1988 la București.