Valer Pop (1931-2004)

valer-pop

S-a născut la Gârbou, jud. Cluj pe 3 septembrie 1931. A urmat cursurile școlii primare (1938-1942), ale gimnaziului bilingv (română, maghiară) (1942-1946) și ale Școlii Pedagogice de băieți în comuna Gherla, județul Cluj. În perioada 1946-1950 a fost student la Facultatea de Matematică și Fizică, secția Fizică a Universității „Al. I. Cuza“ din Iași (1950 -1954).

După absolvire, și până la sfârșitul vieții, a fost cadru didactic al Facultății de Fizică, promovând toate gradele didactice până la funcția de profesor. A elaborat, în cadrul tezei de doctorat, modelul soluțiilor cu mai multe componente, verificat experimental și citat în literatura de specialitate. A realizat, pentru prima dată în România, filtre de polarizare și a brevetat metode pentru determinarea birefringenței.

Era un om demn, corect, conștiincios și disciplinat, pentru care munca reprezenta nu numai modul său de viață ci și un cult. Nu admitea nici un fel de compromis sau de superficialitate.

A fost tot timpul preocupat de modernizarea laboratoarelor de optică și spectroscopie, de abordarea unor subiecte moderne de cercetare și cu aplicații în industrie. După îndelungate studii, a realizat primele filtre de polarizare, a pus la punct metoda spectrului canelat în studierea foliilor anizotrope, a elaborat metode ingenioase pentru estimarea birefringenței foliilor subțiri anizotrope. Impreună cu profesorul Constantin Mihul, sub a cărui conducere și-a obținut titlul de doctor în fizică în anul 1967, profesorul Valer Pop a contribuit la dezvoltarea cercetărilor din domeniul opticii și spectroscopiei, prin abordarea unor teme de cercetare cum ar fi: studiul spectral al produselor petroliere românești, studiul spectral al interacțiunilor intermoleculare din lichidele simple. Munca sa științifică este caracterizată prin ingeniozitate, profunzime, rigoare și analiza critică a datelor experimentale. A publicat peste 60 de lucrări științifice în reviste de specialitate, cum ar fi: „Analele Stiințifice ale Universității Al.I.Cuza“, „Spectrochimica Acta part A“, sau „J. Macromolecular Science“. Lucrările au fost citate și folosite de mulți cercetători din domeniul spectroscopiei interacțiunilor intermoleculare.

A predat, la un înalt nivel științific, cursurile de Optică și de Spectroscopie, studenților Facultății de Fizică, obținând rezultate bune, care au asigurat angajarea de către Intreprinderea de Optică Română (IOR) a numeroși absolvenți de la Facultatea de Fizică din Iași.

A publicat un curs de Optică, la Editura Universității „Al. I. Cuza“, șlefuit prin revizuiri repetate și considerat astăzi un reper în activitatea masteranzilor, doctoranzilor și a specialiștilor din domeniul opticii.

Profesorul Pop Valer își merită un loc de onoare în galeria profesorilor care, prin rezultatele muncii lor, au contribuit la prestigiul Universității ieșene. S-a stins din viață în octombrie 2004 la Iași.