Vasile Tutovan (1921-2009)

vasile-tutovan

S-a născut pe 23 martie 1921 la Giurgiulești, Cahul. Urmează cursurile școlii primare și liceul la Bolgrad (localitate aflată în prezent în Republica Moldova), în 1947 devenind licențiat al secției Fizică-chimie a Facultății de Științe din Iași.

După numirea ca preparator, în anul 1947, a început o carieră științifică și didactică de excepție, în cadrul Laboratorului de electricitate desfășurând cercetări în domeniul electricității și magnetismului. A lucrat sub conducerea Acad. prof. Șt. Procopiu, sub îndrumarea căruia a elaborat și teza de doctorat. În 1965 obține titlul de doctor în Științe la Universitatea din Grenoble, sub îndrumarea lui Louis Neel, laureat al Premiului Nobel.

Continuator al școlii de magnetism de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași, înființată de Șt. Procopiu, profesorul V. Tutovan a publicat, împreună cu fizicienii pe care i-a format, articole de referință, cu grad ridicat de originalitate. A organizat Laboratorul de Magnetism, pentru care a proiectat și realizat, alături de colaboratorii mai tineri, instalații pentru cercetare, cu ajutorul cărora a studiat: efectul Procopiu, influența acțiunilor mecanice asupra comportării magnetice a substanțelor feromagnetice, proprietățile straturilor subțiri feromagnetice depuse electrochimic, fenomenul ordine-dezordine în cazul straturilor subțiri și efectul presiunii în procesul de fabricație al electreților din materiale cu molecule dipolare. Rezultatele cercetărilor au fost publicate în 75 de lucrări, citate în reviste de prestigiu din străinătate, unele din ele fiind valorificate prin 4 brevete de invenție.

Pentru elevi, studenți, profesori și cercetători a publicat 12 cărți și monografii.

Decan al Facultății de Fizică în perioada 1968-1970 și membru al unor societăți științifice române și străine, Vasile Tutovan a fost inclus în enciclopedii de prestigiu din străinătate, cum ar fi Who’s Who in the World, Man of Achievement și Dictionary of International Biography.

S-a stins din viață pe 26 mai 2009 la Iași.