Prof. PhD habil. Gabriela BORCIA – topics for doctoral admission

Topics for doctoral school admission:

– Chemical bond. Molecular structure

– Primary and secondary bonds. Intermolecular interactions

– Wetting phenomena. Surface energy. Contact angle

– Methods of surface analysis

– Methods for producing low-temperature plasma

 

References

  1. G. Borcia, Fizica atomului şi moleculei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2014
  2. G. Borcia, Introducere în teoria cuantică a atomului și moleculei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2006
  3. M. Dărângă, C. Mihăilescu, M. Popa, M. Nicu, N. Bejan, Fizica polimerilor: Introducere în știința materialelor polimerice, Editura Ex Libris, Brăila, 2000
  4. Surface properties of polymers, C. Vasile, M.C. Pascu, Eds., Research Signpost, 2007
  5. Y.H. Yuan, R. Lee, Contact Angle and Wetting Properties, in Surface Science Techniques, G. Bracco, B. Holst, Eds., Springer-Verlag, 2013
  6. Surface and Thin Film Analysis: Principles, Instrumentation, Applications, H. Bubert, H. Jenett, Eds., Wiley-VCH Verlag, 2002
  7. G. Popa, L. Sîrghi, Bazele fizicii plasmei, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași, 2000
  8. I.-I. Popescu, I. Iova, E. Toader, Fizica plasmei și aplicații, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1981