Calendarul selecției pentru Mobilități de practică semestrul II 2017-2018

Selectia I

15.02.2018 Afișarea condițiilor de selecție și a locurilor disponibile
22.02.2018 Întâlnire de informare cu studenții interesați de la Iași, ora 13, Laborator FSS
23.02.2018 Întâlnire de informare cu studenții interesați de la extensiunea Bălți, ora 14, Cancelarie
23.02.2018 –
16.03.2018
Depunerea dosarelor de candidatură, ora 12, Secretariatul Facultății de Fizică
14.03.2018 Interviul* la Iași, ora 13, sala Decanatul acultății de Fizică
15.03.2018 Afișarea rezultatelor selecției de la Iași, ora 14
16.03.2018 Interviul* la Bălți, ora 14, Cancelarie
16.03.2018 Contestații Iași, ora 14, Secretariat
19.03.2018 Afișarea rezultatelor selecției dela Bălți, ora 14
19.03.2018 Afișarea rezultatelor finale ale selecției dela Iași, ora 14
20.03.2018 Contestații Bălți, ora 13, Cancelarie
20.03.2018 Afișarea rezultatelor finale ale selecției dela Bălți, ora 15
20.03.2018 Întâlnirea cu studenții selectați dela Iași, ora 14, Laborator FSS
23.03.2018 Întâlnirea cu studenții selectați dela Bălți, ora 15, Cancelarie

(*)Se admit interviuri online via Skype.