Sesiunea septembrie 2015

Calendarul admiterii la doctorat pentru anul universitar 2015-2016:

 • înscrierea candidaţilor: 1 – 11 septembrie;
 • selecţia candidaţilor: 14 – 16 septembrie;
 • afişarea rezultatelor: 17 septembrie;
 • contestaţii (doar pentru proba scrisă): 18 septembrie;
 • afişarea rezultatelor finale: 19 septembrie.

Examenul de admitere consta din 3 probe:

 • proba scrisa – din subiectele subiectele stabilite de catre conducatorul de doctorat ales;
 • proba orala 1;
 • proba orala 2.

Media de admitere este data de media aritmetica a celor 3 probe.

Proba orala 1:

 • prezentarea stadiului actual al cercetãrilor în domeniul ales;
 • motivatie referitoare la alegerea temei pe care si-o propune pentru teza de doctorat.

Proba orala 2:

 • Prezentarea in rezumat a rezultatelor stiintifice anterioare.

Prezentarea orala va fi de aproximativ 10min, si se va desfasura sub forma unei discutii libere.

Candidatii vor mentiona la inscriere conducatorul de doctorat pentru care opteaza.

Dintre subiectele propuse de fiecare conducator vor fi extrase pentru teza 2 subiecte in prezenta candidatilor.

Dupa aflarea subiectelor, comisia de admitere va face baremul de corectare care va fi afisat.

Criterii de departajare pentru candidatii care au obtinut aceeasi medie de admitere la doctorat: media aritmetica a notelor de la examenul de licenta si dizertatie.

Propunerea privind distribuirea locurilor bugetate pentru admiterea la studii universitare de doctorat din sesiunea septembrie 2015 pdf

Rezultatele admiterii

Metodologia UAIC privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2015-2016 pdf