Sesiunea septembrie 2016

Calendarul admiterii la doctorat pentru anul universitar 2016- 2017:

 • înscrierea candidaţilor: 1 – 09 septembrie;
 • selecţia candidaţilor : 12 – 14 septembrie;
 • afişarea rezultatelor: 15 septembrie;
 • contestaţii (doar pentru proba scrisă): 16 septembrie;
 • afişarea rezultatelor finale: 17 septembrie.

Cuantumul taxei de admitere: 200 RON.

Examenul de admitere consta din 3 probe:

 • proba scrisa – din subiectele subiectele stabilite de catre conducatorul de doctorat ales;
 • proba orala 1;
 • proba orala 2.

Media de admitere este data de media aritmetica a celor 3 probe

Programarea probelor:

 • Proba scrisa: Luni, 12.09.2016, ora 13.00,sala L1;
 • Probele orale:Marti,13.09.2016, ora 10.00, sala L1.

Proba orala 1:

 • prezentarea stadiului actual al cercetãrilor în domeniul ales;
 • motivatie referitoare la alegerea temei pe care si-o propune pentru teza de doctorat.

Proba orala 2:

 • Prezentarea in rezumat a rezultatelor stiintifice anterioare.

Prezentarea orala va fi de aproximativ 10min, si se va desfasura sub forma unei discutii libere.

Candidatii vor mentiona la inscriere conducatorul de doctorat pentru care opteaza.

Dintre subiectele propuse de fiecare conducator vor fi extrase pentru teza 2 subiecte in prezenta candidatilor.

Dupa aflarea subiectelor, comisia de admitere va face baremul de corectare care va fi afisat.

Criterii de departajare pentru candidati: media aritmetica a notelor de la examenul de licenta si dizertatie.

Propunere privind repartizarea numarului de locuri pentru admiterea la doctorat – sesiunea septembrie 2016 pdf

Rezultatele admiterii

Metodologia UAIC privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2016-2017 pdf