Sesiunea septembrie 2017

Calendarul admiterii la doctorat pentru anul universitar 2017-2018:

 • inscrierea candidatilor: 01 – 09 septembrie;
 • selectia candidatilor: 12 – 14 septembrie;
 • afisarea rezultatelor: 15 septembrie;
 • contestatii (doar pentru proba scrisa): 18 septembrie;
 • afisarea rezultatelor finale: 20 septembrie;
 • afisarea listei finale cu candidatii declarati admisi si inmatriculati: 02.10.2017

Cuantumul taxei de admitere: 200 RON.

Tematica de admitere la doctorat cuprinde:

 • 5 subiecte de specialitate propuse de catre fiecare conducator de doctorat (link-uri la acestea gasiti in paginile conducatorilor de doctorat care pot primi doctoranzi in anul universitar 2017-2018)
 • 5 subiecte de fizică generală.

Examenul de admitere consta din doua probe:

 • Proba scrisa se va desfasura pe parcursul a 3 ore si consta din doua subiecte (extrase in prezenta candidatilor) din tematica de admitere la doctorat: un subiect de specialitate si un subiect de fizica generala. Fiecare din cele doua subiecte va primi o nota de la 1 la 10, nota minima la fiecare subiect fiind nota 5. Nota finala la proba scrisa va fi calculata ca media aritmetica a celor doua note.
 • Proba orala: se va desfasura sub forma unei discutii libere (aprox.10min) urmarind:
  • prezentarea stadiului actual al cercetarilor in domeniul ales;
  • motivatie referitoare la alegerea temei pe care si-o propune pentru teza de doctorat;
  • prezentarea in rezumat a rezultatelor stiintifice anterioare.

Programarea probelor:

 • Proba scrisa: Marti, 12.09.2017, ora 11.00, sala L1.
 • Proba orala:Miercuri,13.09.2017, ora 11.00, sala L1.

Dupa aflarea subiectelor, comisia de admitere va face baremul de corectare care va fi afisat.

Nota finala va fi calculata ca media aritmetica a probelor scrisa si orala.

Departajarea se face pe baza notelor de la examenul de licenta si, daca este nevoie, pe baza notelor de la examenul de dizertatie.

Numarul de locuri pentru anul universitar 2017-2018: buget: 8 (bursa MEN), 1 (bursa MEN).

Pentru locurile cu taxa, cuantumul taxei de scolarizare este de 5000 RON/an.

Rezultatele admiterii

Metodologia UAIC privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2017-2018 pdf