Sesiunea septembrie 2019

Calendarul admiterii la doctorat pentru anul universitar 2019-2020:

 • înscrierea candidaților: 02 – 06 septembrie;
 • selecția candidaților: 09 – 11 septembrie;
 • afișarea rezultatelor: 12 septembrie;
 • contestații (doar pentru proba scrisă): 13 septembrie;
 • afișarea rezultatelor finale: 16 septembrie;
 • afișarea listei finale cu candidații declarați admiși și înmatriculati: 01.10.2019.

Cuantumul taxei de admitere: 200 RON.

Tematica de admitere la doctorat cuprinde:

 • 5 subiecte de specialitate propuse de către fiecare conducător de doctorat (link-uri la acestea găsiți în pagina conducătorilor de doctorat care pot primi doctoranzi în anul universitar 2019-2020);
 • 5 subiecte de fizică generală.

Examenul de admitere constă din două probe:

 • Proba scrisă se va desfasura pe parcursul a 3 ore si constă din doua subiecte (extrase în prezența candidaților) din tematica de admitere la doctorat: un subiect de specialitate și un subiect de fizică generală. Fiecare din cele două subiecte va primi o notă de la 1 la 10, nota minimă la fiecare subiect fiind nota 5. Nota finală la proba scrisă va fi calculată ca media aritmetică a celor două note;
 • Proba orală se va desfăsura sub forma unei discuții libere (aprox. 10 min) urmărind:
  • prezentarea stadiului actual al cercetarilor în domeniul ales;
  • motivatie referitoare la alegerea temei pe care și-o propune pentru teza de doctorat;
  • prezentarea în rezumat a rezultatelor științifice anterioare.

Programarea probelor:

 • Proba scrisă: 09.09.2019, orele 11-14, sala L1;
 • Proba orală: 10.09.2019, ora 11, sala L1.

După aflarea subiectelor, comisia de admitere va face baremul de corectare care va fi afișat.

Nota finală va fi calculată ca media aritmetică a probelor scrisă și orală.

Conform regulamentului Școlii Doctorale de Fizică, media minimă de admitere este 8.

Departajarea se face pe baza notelor de la examenul de licență și, dacă este nevoie, pe baza notelor de la examenul de dizertație.

Propunerea privind distribuirea locurilor bugetate pentru admiterea la studii universitare de doctorat din sesiunea septembrie 2019 pdf

Rezultatele admiterii

Metodologia UAIC privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2019-2020 pdf