Sesiunea septembrie 2020

Calendarul admiterii la doctorat pentru anul universitar 2020-2021:

 • înscrierea candidaților: 01 – 04 septembrie și ziua de 7 septembrie;
 • selecția candidaților: 08 – 09 septembrie;
 • afișarea rezultatelor: 10 septembrie;
 • contestații (doar pentru proba scrisă): 11 septembrie;
 • afișarea rezultatelor: 14 septembrie;
 • afișarea listei finale cu candidații declarați admiși: 16 septembrie;
 • confirmarea ocuparii locului: 17 si 18 septembrie.

Cuantumul taxei de admitere: 200 RON.

Tematica de admitere la doctorat cuprinde:

 • 5 subiecte de specialitate propuse de către fiecare conducător de doctorat (link-uri la acestea găsiți în pagina conducătorilor de doctorat care pot primi doctoranzi în anul universitar 2020-2021);
 • 5 subiecte de fizică generală.

Examenul de admitere constă din două probe:

 • Proba scrisă se va desfasura pe parcursul a 3 ore si constă din doua subiecte (extrase în prezența candidaților) din tematica de admitere la doctorat: un subiect de specialitate și un subiect de fizică generală. Fiecare din cele două subiecte va primi o notă de la 1 la 10, nota minimă la fiecare subiect fiind nota 5. Nota finală la proba scrisă va fi calculată ca media aritmetică a celor două note;
 • Proba orală se va desfăsura sub forma unei discuții libere (aprox. 10 min) urmărind:
  • prezentarea stadiului actual al cercetarilor în domeniul ales;
  • motivatie referitoare la alegerea temei pe care și-o propune pentru teza de doctorat;
  • prezentarea în rezumat a rezultatelor științifice anterioare.

Programarea probelor:

 • Proba scrisă: 9 septembrie 2020, orele 10.00 – 13.00 in Amf. IV.13;
 • Proba orală: 9 septembrie 2020, incepand cu ora 14.00 in Amf. IV.13.

Examenul va avea loc in sala IV.13, cu respectarea normelor de igiena si de distantare sociala.

După aflarea subiectelor, comisia de admitere va face baremul de corectare care va fi afișat.

Nota finală va fi calculată ca media aritmetică a probelor scrisă și orală.

Conform regulamentului Școlii Doctorale de Fizică, media minimă de admitere este 8.

Departajarea se face pe baza notelor de la examenul de licență și, dacă este nevoie, pe baza notelor de la examenul de dizertație.

Numărul de locuri pentru anul universitar 2020-2021:

Scoala doctorală Domeniul de doctorat Locuri repartizate
buget cu taxa
IF cu bursa Domenii prioritare
(IF fara bursa)
IF/IFR fara bursa IF/IFR
Fizică Fizică 5 1 3 5

Rezultatele admiterii

Contestaţii

 

Metodologia UAIC privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2020-2021pdf