Prof. Dr. Alexandru STANCU – expertiză

Domeniul major de studiu:

  • Magnetism și materiale magnetice.
  • Modelarea și simularea proceselor fizice complexe.

Domenii de lucru:

  • Procese de magnetizare în sisteme feromagnetice particulate.
  • Modele fizice (micromagnetice) și fenomenologice ale proceselor de magnetizare.
  • Materiale magnetice nanometrice funcționale pentru aplicații avansate.
  • Magnetism molecular (materiale fotocomutabile).