Prof. Dr. Ciprian DARIESCU – expertiză

  • Domeniul fundamental de Doctorat: Stiințe exacte
  • Domeniul de Doctorat: Fizică
  • Specializarea: Fizică Teoretică
  • Domeniul Fundamental de cercetare: Gravitație si Teorii Cuantice de Camp

Domenii de competență:

  • Teorii gauge generalizate ale gravitației și surselor materiale.
  • Aplicatii ale Geometriei Diferentiale in Astrofizica si Cosmologie.
  • Efecte speciale de cuantificare în teorii de camp.