Prof. Dr. habil. Cristian ENĂCHESCU – expertiză

Domenii de expertiză:

  • Magneți moleculari. Substanțe cu tranziție de spin.
  • Simulări Monte Carlo pentru sisteme diverse.