Conf. Dr. habil. Dan Gheorghe DIMITRIU – admitere doctorat

Tematica admiterii la doctorat:

 1. Pături de sarcini spațiale în plasmă (ecuația Child-Langmuir, criteriul Bohm, stratul dublu electric).
 2. Diagnoza plasmelor de temperatură joasă și parametrii plasmei (diagnoza electrică, diagnoza optică și spectrală, potențialul plasmei, temperaturile elctronilor și ionilor, densitățile electronilor și ionilor).
 3. Mișcarea particulelor încărcate electric în câmpuri electrice și/sau magnetice statice și uniforme.
 4. Forțe intermoleculare în lichide.
 5. Modele de lichid (modelul Abe, modelul statistic al soluțiilor cu trei componente).

Bibliografie

 1. G. Popa, L. Sîrghi, Bazele fizicii plasmei, Ed. Univ. Alexandru Ioan Cuza, Iași, 2000;
 2. D. Alexandroaei, Capitole speciale de fizica plasmei, Ed. Univ. Alexandru Ioan Cuza, Iași, 2001;
 3. S. Gurlui, D. G. Dimitriu, Straturi duble în plasmă, Ed. Tehnopress, Iași, 2005;
 4. O. Niculescu, A. Stroe, C. Marin, M. Agop, Neliniaritate și autoorganizare în plasmă, Ed. Ars Longa, Iași, 2011;
 5. F. F. Chen, Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion, 3rd ed., Springer, Cham, 2016;
 6. A. Piel, Plasma Physics. An Introduction to Laboratory, Space, and Fusion Plasmas, 2nd ed., Springer, Cham, 2017;
 7. D. Dorohoi, Fizica stării lichide, Ed. Gama, Iași, 1994;
 8. G. Borcia, Fizica atomului și moleculei, Ed. Sedcom Libris, Iași, 2014;
 9. C. Reichardt, Solvents and Solvent Effects in Organic Chemistry, 3rd ed., Wiley-VCH, Weinheim, 2003.