Conf. Dr. habil. Dan Gheorghe DIMITRIU – expertiză

Domenii majore de cercetare:

 • Fenomene neliniare în plasma de temperatură joasă.
 • Structuri parțial ordonate în lichide.

Domenii de expertiză:

 • Structuri autoorganizate în plasmă.
 • Instabilități ale plasmei.
 • Fenomene haotice în plasmă.
 • Interacțiuni colective în plasmă.
 • Surse de plasmă.
 • Solvatocromism.
 • Interacțiuni intermoleculare în lichide.
 • Spectroscopie moleculară.
 • Modele de lichid.
 • Scări empirice de solvent.