Prof. Dr. Dumitru LUCA – admitere doctorat

Tematica admiterii la doctorat:

 1. Fenomene superficiale. Tensiunea superficială, capilaritate. Unghi de contact.
 2. Procese fizice la interfața plasmă-solid.
 3. Semiconductori intrinseci/extrinseci. Heterojoncțiuni semiconductoare.
 4. Straturi subțiri. Metode de preparare.
 5. Metode fizice de caracterizare optică, structurală, morfologică și elementală a materialelor cu dimensionalitate redusă.

Bibliografie

 1. M. A. Lieberman, A. J. Lichtenberg, Principles of plasma discharges and materials processing, John Wiley & Sons, 2005
 2. I. Georgescu, I. Petrea, D. Borșan, Fizica stării lichide, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1982
 3. I. D. Bursuc, N. Sulițanu, Solidul. Fenomene, teorii, aplicații, Ed. Științifică București, 1991
 4. R. R. Willey, Practical design and production of optical thin films, Marcel Dekker, New York, Basel, 2002
 5. K. Wasa, M. Kitabatake, H. Adachi, Thin film materials technology, Springer, 2004
 6. http://static.ifp.tuwien.ac.at/homepages/Personen/duenne_schichten/pdf/t_p_ds_chapter4.pdf