Prof. Dr. Dumitru LUCA – expertiză

Domeniul major de cercetare:

  • Fizică. Știința materialelor.

Sub-domeniul de cercetare:

  • Modificări de suprafață asistate de plasmă. Procese de suprafață/interfață.

Domeniu de expertiză / Teme propuse:

  • Fenomene de suprafață și interfață în filme nano-structurate.
  • Fenomene neliniare în plasme reactive.
  • Materiale fotocatalitice noi – preparare, caracterizare, aplicații.