Prof. Dr. habil. Gabriela BORCIA – admitere doctorat

Tematica admiterii la doctorat:

 1. Legătura chimică. Structura moleculei.
 2. Valențe primare și secundare. Interacțiuni intermoleculare.
 3. Fenomene superficiale. Energie de suprafață. Unghi de contact.
 4. Metode de analiză de suprafață a materialelor.
 5. Metode de producere a plasmelor de temperatură joasă.

Bibliografie

 1. G. Borcia, Fizica atomului şi moleculei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2014
 2. G. Borcia, Introducere în teoria cuantică a atomului și moleculei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2006
 3. M. Dărângă, C. Mihăilescu, M. Popa, M. Nicu, N. Bejan, Fizica polimerilor: Introducere în știința materialelor polimerice, Editura Ex Libris, Brăila, 2000
 4. Surface properties of polymers, C. Vasile, M.C. Pascu, Eds., Research Signpost, 2007
 5. Y. H. Yuan, R. Lee, Contact Angle and Wetting Properties, in Surface Science Techniques, G. Bracco, B. Holst, Eds., Springer-Verlag, 2013
 6. Surface and Thin Film Analysis: Principles, Instrumentation, Applications, H. Bubert, H. Jenett, Eds., Wiley-VCH Verlag, 2002
 7. G. Popa, L. Sîrghi, Bazele fizicii plasmei, Ed. Univ. Al. I. Cuza, Iași, 2000
 8. I. I. Popescu, I. Iova, E. Toader, Fizica plasmei și aplicații, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1981