Conf. Dr. habil. Laurențiu STOLERIU – expertiză

Domeniul major de cercetare:

  • Fizica materialelor magnetice și a sistemelor cu histerezis.

Domenii de expertiză:

  • Calcul micromagnetic și modelare multiphysics folosind calcul paralel (CUDA, OpenMP).
  • Modelare fizică și fenomenologică a proceselor histeretice.