Lect. Dr. habil. Lavinia Petronela CURECHERIU – expertiză

Domeniul major de cercetare:

  • Corelația microstructură-proprietăți fizice- aplicații în materiale ceramice cu aplicații în microelectronică.

Domenii de expertiză:

  • Materiale dielectrice polare cu aplicații în circuite tunabile pentru microunde.
  • Materiale compozite cu structură miez-înveliș: preparare și proprietăți funcționale.
  • Materiale compozite polimerice cu aplicații în electronica flexibilă.