Prof. Dr. habil. Liviu LEONTIE – admitere doctorat

Tematica admiterii la doctorat:

 1. Analiza structurală a materialelor prin difractometrie de radiații X.
  Cerinte:
  • Difractia radiatiilor X. Legea lui Bragg;
  • Metoda pulberilor cristaline. Metoda Seelman-Bohlin;
  • Difractometrul de radiatii X. Principiul de functionare;
  • Factorii care afectează pozitia si forma maximelor de difractie;
  • Informatia structurală obtinută (parametrii celulei elementare, textura, tensiuni interne, compzitia probei);
  • Indexara difractogramei (distanta interplanară în functie de indici Miller);
  • Determnarea dimensiunii medii a cristalitelor: formula Debye-Scherrer;
 2. Straturi subțiri semiconductoare. Tehnici de preparare și caracteristici.
  Cerinte:
  • Tehnici pentru prepararea straturilor subtiri [Evaporarea termică în vid, Pulverizarea catodică, Metode chimice. Depunerea chimică din vapori (CVD), Ablaţia laser (PLD), Metode electrochimice etc]: scurtă descriere (principiul, caracteristici);
  • Prezentarea uneia dintre tehnicile de preparare: principiul metodei, caracteristile straturilor obtinute;
 3. Metode optice de determinare a grosimii straturilor subțiri.
  Cerinte:
  • Metoda fotometrică: scurtă descriere (principiul, caracteristici);
  • Metoda interferometrică: scurtă descriere (principiul, caracteristici);
 4. Caracteristici generale ale atmosferei terestre. Stabilitatea atmosferică.
  Cerinte:
  • Definitia atmosferei, dimensiuni, densitate, stratificare, Soarele si motorul atmosferic, interactiunile atmosferei cu mediul exterior;
  • Sistemul fizic al atmosferei, tipuri de fenomene care apar în atmosferă (scurtă explicatie);
  • Stabilitatea atmosferică:
   • în functie de gradientul adiabatic uscat;
   • în functie de temperatura potentială;
 5. Modele atmosferice radiative.
  Cerinte:
  • Generalităti legate de modalitătile de studiu ale atmosferei;
  • Prezentarea a două dintre modelele atmosferice radiative simple.

Bibliografie

 1. Peter M. Martin, Handbook of Deposition Technologies for Films and Coatings, Third Edition: Science, Applications and Technology, Elsevier, Amsterdam-Boston, 2010
 2. Nicolae Sulițanu, Fizica Suprafeței Solide, Ed. Univ. Al. I. Cuza Iași, 1997
 3. I. D .Bursuc, N. Sulițanu, Solidul. Fenomene, teorii, aplicații, Ed. Șt. București, 1991
 4. I. Dima, I. Munteanu, Materiale și dispozitive semiconductoare, Ed. Did. Ped. București, 1980
 5. I. Spînulescu, Fizica straturilor subțiri și aplicațiile acestora, Ed. Șt., București, 1975
 6. I. Pop, V. Nicolescu, Structura corpului solid. Metode fizice de studiu, Ed. Acad. R. S. R., București, 1971
 7. L. Leontie, Fizica atmosferei, Ed. Politehnium, Iași, 2004
 8. L. Leontie, Introducere în fizica atmosferei (partea I), Ed. Gh. Asachi, Iași, 2002