Prof. Dr. habil. Liviu LEONTIE – expertiză

Domenii majore de cercetare:

  • Fizica materialelor și structurilor semiconductoare cu dimensionalitate redusă (proprietăți structurale, de transport, optice ale materialelor oxidice, de tip III-VI și semiconductori organici).
  • Fizica atmosferei/mediului.