Prof. Dr. Maricel AGOP – expertiză

Domenii majore de cercetare:

 • Fizică teoretică

Aria de investigare:

 • Teoria clasică a câmpurilor (electrodinamică clasică, gravitație restrânsă și generală etc.).
 • Teorii cuantice (mecanică cuantică, teorii cuantice ale câmpurilor, etc).
 • Teorii de etalonare ale câmpurilor (U1, SU2, SUn, teorii ale gravitației etc.).
 • Dinamică neliniară și haos – fundamente teoretice (bifurcații, stabilitatea sistemelor dinamice, haos în sistemele hamiltoniene clasice și cuantice, caracterizarea mulțimilor haotice, sincronizarea și controlul haosului, efecte constructive ale zgomotului în sisteme dinamice neliniare, criterii de evoluție spre haos, etc.).
 • Utilizarea dinamicii neliniare în studiul fenomenelor fizice din:
  • plasma (de descarcare sau obținută cu ajutorul laserului, autostructurarea plasmelor etc.);
  • corp solid (fenomene de transport electric și termic etc.);
  • supraconductori (de tip I sau II, fenomene de transport, proprietăți, legi de variație ale parametrilor supraconductori, etc.);
  • suprafluide (fenomene de transport, proprietăți, variații ale parametrilor suprafluidelor etc.);
  • nanostructuri și nanofluide (conducție termică și electrică etc.);
  • transformări de fază (solid-lichid, conductor-supraconductor etc.).
 • Utilizarea dinamicii neliniare în studiul câmpurilor fizice (aplicații ale teoriei fractalilor în gravitație, electromagnetism, fundamentarea teoriilor clasice ale câmpurilor pe baza dinamicii neliniare.

Domenii de expertiză / Teme propuse:

 • Utilizarea dinamicii neliniare în studiul unor fenomene fizice.