Prof. Dr. Marina Aura DARIESCU – admitere doctorat

Tematica admiterii la doctorat:

 1. Transformările Lorentz-Einstein. Spațiul Minkowski.
 2. Efectul fotoelectric, efectul Compton. Ipotezele de Broglie.
 3. Oscilatorul liniar în mecanica cuantică.
 4. Teoria cuantică a momentelor cinetice.
 5. Statistica Fermi-Dirac.

Bibliografie

 1. C. Kittel, Introduction to Solid State Physics, 8-th Ed., Wiley Press, 2005
 2. P. J. E. Peebles, Quantum Mechanics, Princeton University Press, New Jersey, 1992
 3. C. Dariescu, Marina-Aura Dariescu, I. Gottlieb, Capitole de baza în Mecanica Cuantică. Microparticule și Câmpuri, Ed. Venus, Iași, 2007
 4. S. Datta, Electronic transport in mesoscopic sistems, Cambridge Univ. Press, 2003
 5. M. Ignat, Termodinamică și fizică statistică, Ed. Univ. Al. I. Cuza Iași, 1983-1984
 6. Cursurile de Electrodinamică, Termodinamică și fizică statistică, Mecanică cuantică parcurse în timpul facultății sau manuale de Fizică generală de nivel universitar