Prof. Dr. Marina Aura DARIESCU – expertiză

  • Domeniul fundamental de Doctorat: Stiințe exacte
  • Domeniul de Doctorat: Fizică
  • Specializarea: Fizică Teoretică
  • Domeniul Fundamental de cercetare: Sisteme cuantice, Energii înalte și astrofizica, cosmologie

Domenii de competență:

  • Teorii gauge în fizica particulelor elementare.
  • Astrofizică și cosmologie.