Prof. Dr. Nicoleta DUMITRAȘCU – admitere doctorat

Tematica admiterii la doctorat:

 1. Principii și legi în dinamica fluidelor (legea Navier-Stokes).
 2. Clase de materiale. Aplicații.
 3. Metode de analiză a suprafeței unui material (AFM,XPS).
 4. Definiția plasmei, clasificări, metode de producere.
 5. Metode de diagnoză a plasmei (electrice, optice).

Bibliografie

 1. V. Savelyev, Physics, vol. III, Mir Publishers Moscow, 1979
 2. D. Halliday and R. Resnick, Fizica, vol. II, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1975
 3. M. Țibu, Fizică atomică și nucleară, Ed. Univ. Al. I. Cuza Iași, 1985
 4. M. A. Eliașevici, Spectroscopia atomică și moleculară, Ed. Academiei, București, 1966
 5. E. H. Wichmann, Cursul de fizică de la Univ. Berkeley, Ed. Didactică și pedagogică, București, 1983
 6. H. Boenig, Fundamentals of Plasma Chemistry and Tehnology, Technomic Publishing Co. Inc. Lancaster Basel, 1990
 7. Practical Surface Analysis, 2-nd edition, Edited by D. Briggs, M. P. Seah, John Wiley & Sons Ltd, 1990
 8. Biomaterials Science, An intoduction to materials in medicine, Eds. B. D. Ratner and A. S. Hoffman, Academic Press, New York, 1996
 9. I. I. Popescu, D. Ciubotaru, Bazele fizicii plasmei, Ed. Tehnică, București, 1987
 10. M. Venugopalan, Reactions under Plasma Condition, New York, 1971
 11. A. Mitchell, M. Zemansky, Resonance Radiation and Excited Atoms, Cambridge University Press, 1971