Prof. Dr. Nicoleta DUMITRAȘCU – expertiză

Domeniul major de cercetare:

  • Fizica plasmei la presiune atmosferică și aplicații.

Sub-domeniu de cercetare:

  • Plasma în medicină.
  • Procese fizico-chimice în reactori cu plasma la presiune atmosferică.

Domenii de expertiză:

  • Procesări cu plasmă ale materialelor pentru aplicații în medicină.
  • Procese fundamentale la interfața plasma–mediu biologic.
  • Reactii de polimerizare în plasmă, caracterizare și mecanisme.
  • Caracterizarea materialelor de interes în medicină. Teste de biocompatibilitate.