Prof. Dr. Ovidiu Florin CĂLȚUN – expertiză

Domenii majore de cercetare:

 • Magnetismul mediilor particulate și al filmelor subțiri.
 • Învățământul de fizică.

Direcții de investigare:

 • Materiale oxidice, ferite și compozite cu aplicații tehnologie.
 • Nanoparticule cu aplicații medicale.
 • Modelarea proceselor de magnetizare dependente de frecvență și temperatură.
 • Studii comparative a strategiilor moderne de învățare și predare a fizicii.
 • Limbajul și comunicarea științifică.

Domenii de expertiză / Teme propuse:

 • Influența parametrilor de sinteză asupra performanțelor materialelor oxidice pentru senzori și actuatori.
 • Obținerea și caracterizarea de sisteme de nanoparticule pentru aplicații medicale.
 • Depunerea prin ablație laser de filme subțiri nanostructurate cu posibile aplicații tehnologice.
 • Influența factorilor structurali asupra fenomenului de rezonanță feromagnetică.
 • Hărți strategice și conceptualizare în cunoasterea științifică.
 • Rolul gândirii critice în dezvoltarea creativității, inventivității și literației științifice.
 • Strategii active de învățare a fizicii în învățământul preuniversitar și universitar de fizică.