Prof. Dr. Tudor LUCHIAN – admitere doctorat

Tematica admiterii la doctorat:

  1. Descrierea analitică a transportului ionic prin membrane selective ionic. Ecuația lui Nernst.
  2. Evaluarea experimentală a rezistenței și capacității electrice a unei membrane lipidice reconstituite.
  3. Elemente de structură și funcție a aminoacizilor. Descrierea efectelor de protonare reversibilă a aminoacizilor acidici și bazici. Ecuația Henderson-Hasselbalch.
  4. Studierea proprietăților fizice a canalelor ionice în sisteme biomimetice.
  5. Analiza cinetică a evoluției probabilistice a unei molecule ce realizează tranziții reversibile între două sub-stări.

Bibliografie

  1. T. Luchian – Introducere în biofizica moleculară și celulară, Alexandru Ioan Cuza University Publishing House, Iași, 2001
  2. Molecular Cell Biology (3rd edition), 1995. Lodish, H., Baltimore, D., Berk, A., Zipursky, S. L., Matsudaira, P., Darnell, J. W. H. Freeman and Company, New York
  3. Molecular and Cellular Biophysics, 2006, Meyer B. Jackson, Cambridge University Press
  4. T. Luchian – Electrofiziologie moleculară. Teorie și aplicații, Sedcom Libris, Iași, 2006
  5. Physical Chemistry 7ed, by Peter Atkins & Julio de Paula