Susținerea tezei de doctorat a drd. Băbușcă C. Daniela pe 18.09.2017

Anunțul susținerii publice

La data de 18.09.2017, ora 11:00, în sala L1 dna BABUȘCĂ C. DANIELA va susține, în ședință publică, teza de doctorat cu titlul

CONTRIBUŢII LA STUDIUL INTERACŢIUNILOR INTERMOLECULARE ÎN MEDII CONDENSATE

în vederea obținerii titlului stiințific de doctor în domeniul FIZICĂ.

CV Băbușcă C. Daniela

Comisia de doctorat are următoarea componență:

 • Președinte:

  • Prof. univ. Dr. Diana Mihaela Mardare, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași [ CV ]
 • Conducator stiintific:

  • Prof. univ. Dr. Dana Ortansa Dorohoi, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași [ CV en ]
 • Referenti:

  • Prof. univ. Dr. Simion Aștilean, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca [ CV en ]
  • Prof. univ. Dr. Mihaela Cristina Baican, Universitatea de Medicina și Farmacie Gr. T. Popa din Iași [ CV ]
  • Conf. univ. Dr. Dan-Gheorghe Dimitriu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași [ CV en ]

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultății de Fizică.

Rezumatul tezei de doctorat pdf