Susținerea tezei de doctorat a drd. Cazacu Marius-Mihai pe 17.12.2010

La data de 17.12.2010, ora 13:00, în L1, dl. CAZACU MARIUS-MIHAI va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul

CONTRIBUTII LA IMPLEMETAREA PRIMEI RETELE LIDAR LA SCARA NATIONALA PENTRU CARACTERIZAREA OPTICA A AEROSOLILOR ATMOSFERICI

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul fundamental Stiinte Exacte, domeniul FIZICĂ.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

 • Preşedinte:

  • Prof. Univ. Dr. Dumitru Luca, Facultatea de Fizică, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi
 • Conducător ştiinţific:

  • Prof. Univ. Dr. Dana Ortansa Dorohoi, Facultatea de Fizică, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi
 • Referenţi:

  • Prof. Univ. Dr. Onuc Cozar, Facultatea de Fizică, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca
  • Prof. Univ. Dr. Constantin Cristescu, Facultatea de Fizică, Universitatea Politehnica, Bucureşti
  • Conf. Univ. Dr. Silviu Octavian Gurlui, Facultatea de Fizică, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Fizică.

Rezumatul tezei de doctorat pdf