Susținerea tezei de doctorat a drd. Ciolan M. Mihai-Alexandru pe 08.02.2016

Anunțul susținerii publice

La data de 08.02.2016, ora 10:00, în sala Ferdinand, Rectoat dl CIOLAN M. MIHAI-ALEXANDRU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul

MODIFICARI DE SUPRAFATA ALE UNOR NANOPARTICULE SI FILME DE OXID DE ZINC FOLOSIND PROCESAREA CU PLASMA DE JOASA PRESIUNE

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul STIINTE EXACTE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

 • Preşedinte:

  • Prof. univ. Dr. Diana Mihaela Mardare, Universitarea Alexandru Ioan Cuza, Iași
 • Conducător ştiinţific:

  • Prof. Univ. Dr. Dumitru Luca, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi
 • Referenţi:

  • Prof. Univ. Dr. Masaaki Nagatsu
  • Prof. Univ. Dr. Stefan Antohi, Universitatea din Bucureşti
  • Conf. Univ. Dr. habil. Liviu Leontie, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Fizică.

Rezumatul tezei de doctorat pdf