Susținerea tezei de doctorat a drd. Crețu Ciprian pe 30.5.2015

La data de 30.5.2015, ora 14:00, în sala L1, dl CRETU CIPRIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul

AXIOMATICI DE ETALONARE IN TEORIILE GEOMETRO-DINAMICE ALE PRINCIPALELOR CAMPURI FIZICE

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul fundamental Ştiinţe Exacte, domeniul FIZICĂ.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

 • Preşedinte:

  • Prof. Univ. Dr. Diana Mihaela Mardare, Facultatea de Fizică, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi
 • Conducător ştiinţific:

  • Prof. Univ. Dr. Ciprian Dariescu, Facultatea de Fizică, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi
 • Referenţi:

  • Prof. Univ. Dr. Dumitru Vulcanov, Facultatea de Fizică, Universitatea de Vest, Timişoara
  • Prof. Univ. Dr. Irina Radinschi, Departamentul de Fizică, Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial, Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi, Iaşi
  • Conf. Univ. Dr. Mircea-Claudiu Crasmareanu, Facultatea de Matematică, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Fizică.

Rezumatul tezei de doctorat pdf