Susținerea tezei de doctorat a drd. Gațu Irina Nicoleta pe 24.03.2017

Anunțul susținerii publice

La data de 24.03.2017, ora 13:00, în sala L1, corp A, dna GAŢU IRINA NICOLETA va susține, în ședință publică, teza de doctorat cu titlul

STUDIUL UNOR INTERACŢIUNI FIZICE UTILIZAND ELEMENTE DE DINAMICĂ NELINIARĂ

în vederea obținerii titlului stiințific de doctor în domeniul FIZICĂ.

CV Gațu Irina Nicoleta

Comisia de doctorat are următoarea componență:

 • Președinte:

  • Prof. univ. Dr. Diana Mihaela Mardare, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași [ CV ]
 • Conducator stiintific:

  • Prof. univ. Dr. Maricel Agop, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași [ CV en ]
 • Referenti:

  • Prof. univ. Dr. Dumitru Vulcanov, Universitatea de Vest din Timişoara [ CV en ]
  • Prof. univ. Dr. Cristina Stan, Universitatea Politehnică din București [ CV en ]
  • Conf. Univ. Dr. Dan Gheorghe Dimitriu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași [ CV en ]

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultății de Fizică.

Rezumatul tezei de doctorat pdf