Susținerea tezei de doctorat a drd. Ghizdovăț Vlad pe 24.03.2017

Anunțul susținerii publice

La data de 24.03.2017, ora 10:00, în sala L1, corp A, dl GHIZDOVĂŢ VLAD va susține, în ședință publică, teza de doctorat cu titlul

COMPORTAMENTE NELINIARE ÎN SISTEME COMPLEXE DE LA SCARĂ NUCLEARĂ LA MACROSCARĂ

în vederea obținerii titlului stiințific de doctor în domeniul FIZICĂ.

CV Ghizdovăț Vlad

Comisia de doctorat are următoarea componență:

 • Președinte:

  • Prof. univ. Dr. Diana Mihaela Mardare, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași [ CV ]
 • Conducator stiintific:

  • Prof. univ. Dr. Maricel Agop, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași [ CV en ]
 • Referenti:

  • Prof. univ. Dr. Dumitru Vulcanov, Universitatea de Vest din Timişoara [ CV en ]
  • Prof. univ. Dr. Cristina Stan, Universitatea Politehnică din București [ CV en ]
  • Prof. univ. Dr. Cipriana Ștefănescu, Universitatea de Medicină şi Farmacie Gr. T. Popa Iași [ CV ]

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultății de Fizică.

Rezumatul tezei de doctorat pdf