Susținerea tezei de doctorat a drd. Grițco Antonina (căs. Todirașcu) pe 20.09.2018

Anunțul susținerii publice

La data de 20.09.2018, ora 9:00, în sala L1, dna GRITCO ANTONINA (căs. TODIRASCU) va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul

CONTRIBUTII LA INTERPRETAREA INTERACTIUNILLOR INTERMOLECULARE ALE UNOR MOLECULE DE INTERES BIOMEDICAL PE BAZA TEORIILOR SOLVATOCROMICE

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul fundamental Stiinte Exacte, domeniul FIZICĂ.

CV Grițco Antonina (căs. Todirașcu)

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

 • Preşedinte:

  • Prof. univ. Dr. Diana Mihaela Mardare, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași [ CV ]
 • Conducător ştiinţific:

  • Prof. univ. Em. Dr. Dana Ortansa Dorohoi, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi [ CV en ]
 • Referenţi:

  • Prof. univ. Dr. Simion Astilean, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca [ CV en ]
  • Prof. univ. Dr. habil. Emilia Dorina Creanga, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi [ CV en ]
  • Prof. univ. Dr. Mihaela Cristina Baican, Universitatea de Medicină și Farmacie Gr. T. Popa Iași [ CV ]

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Fizică.

Rezumatul tezei de doctorat pdf