Susținerea tezei de doctorat a drd. Iftemi Sorana pe 30.9.2015

La data de 30.9.2015, ora 10:00, în sala de conferinte Ferdinand, dna IFTEMI SORANA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul

DETERMINANTI FIZICI AI ACTIVITATII PEPTIDELOR CITOTOXICE IN SISTEME LIPIDICE RECONSTITUITE

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul fundamental Stiinte Exacte, domeniul FIZICĂ.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

 • Preşedinte:

  • Prof. Univ. Dr. Diana Mihaela Mardare, Facultatea de Fizica, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi
 • Conducător ştiinţific:

  • Prof. Univ. Dr. Tudor Luchian, Facultatea de Fizica, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi
 • Referenţi:

  • Prof. Univ. Dr. Nicoleta Dumitrascu, Facultatea de Fizica, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi
  • Prof. Univ. Dr. Leontin David, Facultatea de Fizica, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca
  • Conf. Univ. Dr. Dragos Grigoriu, Universitatea de Medicina si Farmacie Gr. T. Popa, Iaşi

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Fizică.

Rezumatul tezei de doctorat pdf