Susținerea tezei de doctorat a drd. Jijie Roxana pe 27.10.2016

La data de 27.10.2016, ora 11:00, în sala L1, dna JIJIE I. ROXANA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF COMPLEX NANO-STRUCTURES AT THE INTERFACE WITH BIOLOGICAL MEDIUM / SINTEZA ŞI CARACTERIZAREA DE STRUCTURI POLIMERE COMPLEXE LA INTERFAŢA CU MEDIUL BIOLOGIC

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FIZICĂ.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

 • Preşedinte:

  • Prof. univ. Dr. Diana Mihaela Mardare, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași [ CV ]
 • Conducător ştiinţific:

  • Prof. Univ. Dr. Nicoleta Dumitraşcu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi [ CV en ]
  • Research Director CNRS Dr. Rabah Boukherroub [ CV en ]
 • Referenţi:

  • Research Director CNRS Dr. Jean-Olivier Durand [ CV en ]
  • C.S.I Dr. Gheorghe Dinescu, Institutul Naţional de Fizica Laserilor, Plasmă şi Radiaţii, Măgurele, Bucureşti [ CV en ]
  • C.S.I Dr. Mariana Pinteală, Institutul de Chimie Macromoleculară Petru Poni, Iaşi [ CV ]

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Fizică.

Rezumatul tezei de doctorat pdf

Rezumatul tezei de doctorat in engleza pdf